Sağlık Sigortası

Hastalık veya kazalar sonucu yaşanabilecek sağlık sorunlarında ekonomik bir güvence sağlamak için isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür.

Bireysel Sağlık Sigortası:  Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

• Yurtiçi Tedavi Teminatları

• Yurtdışı Tedavi Teminatları

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Bireysel Sağlık Sigortası Ek Teminatlar

• Check Up

• 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalılar için kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderler, anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda 1 kez 100% oranında karşılanacaktır. 

• 40 yaş ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılar PSA testlerine ait giderler anlaşmalı sağlık kurumlarında, yılda 1 kez 100% oranında karşılanacaktır. 

• Doğum Teminatı: Sigortalının doğum teminatı bulunan bir poliçe kapsamına dahil olmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girer. Doğum teminatına hak kazanmış sigortalıların doğan çocukları, doğum tarihinden sonraki 15 gün içerisinde başvuru formu doldurularak şirketimize sigortalanmış olmaları şartıyla doğum tarihi itibariyle Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilerek, sigorta kapsamına alınırlar ve bu çocukların doğuştan gelen hastalıklarına ait giderler poliçe kapsamında ödenir. 

• Yenidoğan Küvöz Teminatı: Bu teminat, yeni doğan bebeklerin doğumdan sonra küvözde kalmaları nedeniyle oluşan tedavi giderlerini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılamak amacıyla verilmektedir. Bu teminattan yararlanılabilmesi için, yeni doğan bebeğin ilk 15 gün içerisinde şirketimizce sigortalanması koşuluna haiz olmalıdır. 

• Menopoz Giderleri Teminatı: Bireysel sağlık sigortası kapsamında kesintisiz, en az 1 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olması koşuluyla;

Sigortalıların (yaş sınırı olmaksızın) “premenopoz/menopoz/postmenopoz” giderleri satın almış oldukları pakette belirtilen limitler dahilinde karşılanacacktır.

Anadolu Sigorta Medilab İşbirliği 

Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası poliçenizde sunulan paketlerin yanı sıra Medilab aracılığı ile belirtilen hastanelerde gerçekleştireceğiniz yatarak ve ayakta tedavi (ameliyatlarda dahil olmak üzere muayene, laboratuvar, görüntüleme, MR, BT, endoskopi, kolonoskopi, biyopsi, patoloji, EMG, EEG, ultrasonografi, doppler vb.) harcamalarınız için hiçbir katılım payı ödemeyeceksiniz.

Medilab Assist Anlaşmalı Sağlık Kurumları detayına gitmek için tıklayınız.

Anlaşmalı Sağlık Kurumları detayına gitmek için tıklayınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: SGK’lılara anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemeden ayakta ve yatarak tedavi hizmetinden yararlanabileceğiniz bir sistemdir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında SGK’nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarı sonrasında kalan kısmın sigorta şirketleri tarafından ödenip, aradaki ücretin SGK’lıya yansıtılmamaktadır. Örneğin; özel sağlık kuruluşunun 1000 TL talep ettiği bir tıbbı müdahelenin 600 TL’sini SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşıladığı durumda, özel sağlık kuruluşu 600 TL’lik SUT fiyatını SGK’ya, 400 TL’lik fark ücretini de sigorta şirketine fatura edecektir. Böylelikle, sigortalıya herhangi bir ek fatura çıkmayacaktır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Tüp Bebek Teminatı

Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, ek prim ödenmesi koşuluyla, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir.

SGK Tüp Bebek Tedavi Şartları

• Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

• 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,

• Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması, 

• En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

• Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

Diğer Sağlık Sigortaları

• Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

• Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası