Konut Sigortası

Konut sigortası, evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir.

KONUT PAKET SİGORTASI: Konut Paket Sigortası, eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve “kişiye özel” bir paket sigorta uygulamasıdır.

Konut Paket Sigortası’nun Sunduğu Güvenceler;

• Yangın, hırsızlık, deprem, fırtına, dolu, sel, su baskını, dahili su gibi ana ve ek sözleşme maddeleri 

• Cam ve aynaların kırılması

• Elektronik cihaz sigortası

• Kiracı sorumluluk, malik sorumluluk

• Makine kırılması

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri, terör

• Asistans Hizmetleri (Acil Sağlık, Konut Mini Onarım)

• Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası: Sitelerin, apartmanların ortak kullanım alanlarında bulunan demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar ile cam, reklam panosu gibi kıymetlerin yangından, depreme, sel-su baskınından, doluya, elektronik cihaz arızalarınan, makine kırılması hasarlarına ve çalışan personellerin uğrayabileceği iş kazalarından doğan yönetici sorumluluklarına karşı pek çok riski tek bir poliçe ile teminat altına alır.

Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası’nun Sunduğu Güvenceler;

• Yönetici Sorumluluk

• Site yönetiminde çalışanların sorumluluk

• Yangın mali sorumluluk

• Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk

• Üçüncü Şahıs Sorumluluk 

• Zorunlu Deprem Sigortası: Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmaktadır. 

Zorunlu Deprem Sigortası’na Kimler Tabidir?

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. 

Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.